Cennik - Usługi komputerowe i teleinformatyczne Kraków i okolice działamy od 2004 roku - ROLKOM

Przejdź do treści

Cennik

Podane ceny podane są w PLN cena netto ( cena brutto z 23 % VAT ).

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami rejestracji domen.

Sprzedawca usługi może w kazdej chwili dokonac zmian obowiązującego cennika. Zmiana cennika powoduje, ze za nastepny okres abonamentowy Wnioskodawca jest zobowiązany zaplacic zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania zaplaty za nowy okres abonamentowy.

Regulamin

Zmiany w zasadach rejestracji i utrzymywania domen internetowych przez abonentów utrzymujących domeny w NASK za pośrednictwem Partnera NASK.

- Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktury proforma.
- Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres, w przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 15 dniowy okres reklamacyjny.
- Transfery domen do naszego systemu są bezpłatne.
- Transfery domen, które zostały wcześniej przetransferowane do naszego systemu od innych Partnerów są bezpłatne.
- Transfery poza system sprzedawcy (rezygnacja z usługi) domen zarejestrowanych w naszym serwisie i objętych promocją przy rejestracji są płatne w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy.

Okres trwania umowy i własność domeny.

Nowe rezerwacje. Nowa domena w procesie rezerwacji, jest blokowana w systemie centralnym NASK i nie jest już dostępna dla innych. Otrzymana faktura jest podstawą do przekazania środków na konto rejestratora. Wnioskodawca staje się właścicielem domeny (nabywcą usługi) tylko w przypadku dokonania terminowej wpłaty według faktury w nieprzekraczalnym okresie do 10 dni. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikacje zamówionej usługi zostaną zwrócone wpłacającym a usługi uważa się za nie nabyte, abonent traci prawa związane z rezerwacja domen. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen zarezerwowanych na jednej fakturze proforma. Sytuacja taka powinna być zgłoszona rejestratorowi w okresie ważności proformy. Sytuacja szczególna. Rezerwacja nowej domeny? rejestrator może dokonać na własną odpowiedzialność ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania środków w całości lub części od wnioskodawcy. W takim przypadku to rejestrator a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania w 100% środków z przeterminowanej faktury proforma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z faktury w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.

Odnowienia - przedłużenie rezerwacji. Podstawą do przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma (forma przedpłaty na następny okres). Faktura taka jest dostarczana abonentowi w formie e- mail 21 dni przed data wygaśnięcia abonamentu. W przypadku braku reakcji na proformę 4 dni przed wygaśnięciem przychodzi przypomnienie o braku środków za odnowienie domeny.

Wygaśnięcie domeny. Państwa domena zarejestrowana w systemie NASK w przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia, jest wyłączana przez system centralny NASK bez naszego udziału. Skutkuje to wyłączeniem wszystkich usług w tym strony www, poczty email i wszystkich pochodnych usług.

Wskazówki praktyczne - bardzo ważne!!! Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie w panelu administracyjnym aktualnego adresu email, na który kierowane są przypomnienia o odnowieniu. Często w procesie podawany jest email, który po roku nie jest używany, co może prowadzić do nieświadomości dotyczącej terminu wygaśnięcia. Niezależnie od korespondencji e-mail, terminy płatności oraz stosowne faktury podane są w panelu zarządzania. Faktury proforma pojawiają się w panelu 21 dni przed datą wygaśnięcia.

Nie podnosimy odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta, w związku z koniecznością wniesienia terminowej opłaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procedur prosimy o kontakt
domeny@rolkom.pl

Copyright 2004-2022 ROLKOM
rolkom@rolkom.pl
Wróć do spisu treści